Carte Geografiche

🔍
stampa4

incisione in rame 1750ca di G.B. Probst su dis di F Ignaz Saur

dimensioni mm. 395×1040 battuta del rame

dimensioni tot mm. 455×1095

in cornice